به گزارش بهداشت نیوز، از امروز 30 آذرماه نوبت سوم واکسن کووید ۱۹ برای کلیه افراد ۱۸ سال به بالا که ۳ ماه از نوبت دوم واکسیناسیون ایشان گذشته است  ،  تزریق می شود.
دکتر مستوفی با تاکید بر این که واکسیناسیون و استفاده از ماسک بهترین راه پیشگیری از سویه جدید کرونا ویروس می باشد، از کلیه شهروندان خواست برای تکمیل واکسیناسیون (نوبت دوم و سوم ) در اسرع وقت به پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون مراجعه  فرمایند.